Nordlander, Nils Arvid
1906-1963

  förrådsman på 1 21 och fackligt, politiskt och kommunalt anlitad.. Född 1906-10-07 i Styrnäs Ångermanland. Död 1963-07-13 i Sollefteå. Begravd 1963-07-20 i Sollefteå kyrka.

Nils Arvid Nordlander. Född 1906-10-07 i Styrnäs Ångermanland. Död 1963-07-13 i Sollefteå. förrådsman på 1 21 och fackligt, politiskt och kommunalt anlitad.. f Eric Nordlander. Född 1865-03-22 i Lo, Ångermanland. Död 1933-04-15 i Lo, Nyland, Ångermanland. Arbetare i Lo, Nyland, Ångermanland. ff Hendrik Ersson Nordlander. Född 1838-08-03 i Styrnäs. Död 1901-05-23. arbetare i Lo. fff Eric Henricsson Wik. Född 1818-06-26 i Ullånger. torpare.
ffm Greta Olofsdotter. Född 1798-03-10. Död 1840-01-08 i Almsjön Ullånger. torparänka efter sin första make, i Almsjö.
fm Sara - Stina Jonsdotter. Född 1828-02-24 i Styrnäs. Död 1905-03-23.  
 
m Karolina Sjöström. Född 1859-04-20 i Kallsta, Ullånger. Död 1925. sömmerska i Lo. mf Olof Sjöström. Född 1834-11-08. Död 1869-07-15 i Säbrå. torpare. mff Olof Sjöström. Född 1800-09-27. Död 1868-03-26 i Ullånger (Kallsta). bonde, fabriksarbetare.
mfm Catharina Jonsdotter. Född 1792-10-23 i Äskja, Ullånger. Död 1850-06-24 i Kallsta. bonddotter.
mm Margaretha (Greta) Nilsdotter. Född 1832-09-13 i Åkersjötorp. bonddotter. mmf Nils Johansson. Född 1800-03-08 i Styrnäs. bonde.
mmm Anna Pehrsdotter. Född 1808-05-29 i Styrnäs, Frök by. Död 1855-10-24 i Ullånger, Åkersjötorp.

Biografi:
śNils växte upp i Styrnäs, hans far var fackligt och politiskt intresserad och det var ett intresse som även Nils delade. Han hade flera fackliga och politiska uppdrag under sin levnad bl a: Arbetare i Sandvikens sågverk till 1927, sedan vid Sandvikens sulfatfabrik. Ordförande i FGO 1951 - 1956, ordförande i FCPF: avdelning 32. Sedan 1947 ledamot av stadsfullmäktige och dess beredningsutskott, ordförande i taxeringsnämnden. Innan han dog 1963 var han tillfrågad om han ville bli Sollefteås kommunalråd.

Han gifte sig 1929 med Helga Björklund och 1930 föddes det enda barnet Stig. Hans samhällsintresse var stort och han gick oftast i täten med Svenska Flaggan på första majdemonstrationerna, t o m när han inte var så stark och frisk. Hans engagemang påverkade hans familj starkt. Tyvärr hade hans stora engagemang ett pris. Han fick blödande magsår och fick opereras flera gånger den sista tiden av hans levnad. Han dog av en hjärtinfarkt endast 56 år gammal.

Dödsrunor efter farfar Nils:

Nils Nordlander jordfäst

Förrådsman Nils Nordlander, Sollefteå, fördes på lördagen till gravens vila på Sollefteå kyrkogård, följd på den sista färden av ett stort antal anhöriga och vänner och under herdesbetygelser från stadens myndigheter, organisationer och enskilda.

Vid den blomstersmyckade kistan i kyrkans kor höll medlemmar ur Sollefteå arbetarkommun, FCO och FCPF:s avd 32 fanvakt med florbehängda röda dukar då jordfästningsakten med sorgemusik på orgeln. En svåger till den bortgångne, hr Johan Bergman, Härnösand, sjöng solo "Hur ljuvt det är att komma" av Dahllöf.Unisont sjöngs ps 365. Officiant var komminister Thore Lyreskog som talade över Matt.5:4 och förrättade jordfästningen. Därefter sjöngs ps 287. Till sist sjöng hr Bergman Färdemannens psalm av Hannikainen.

En rik och vacker blomstergård hade sänts till båren. För de anhöriga talade brodern hr Axel Nordlander Härnösand. Stadsfullmäktiges ordförande Harald Kärrlander framförde stadens tack för den bortgångnes insatser som mångårig ledamot stadsfullmäktige och andra värv i stadens tjänst. Vidare talade för Västernorrlands regemente, dess officers- och befälskårer, major C O Wetterhall, för FCPF:s avd 32 hr Karl Engman och för arbetskamraterna på I 21 hr Curt Näslund, för Sollefteå FCO hr Erik Sundberg, för Sollefteå arbetarkommun hr Eric Hagberg, för soc. dem stadsfullmäktigegruppen hr Gustav Karlsson, för HSB hr Stig Nordström, för stiftelsen Sollefteåhem hr Henning Andersson, för stiftelsen hullsta Gård hr Frans Molin, för högerns stadsfullmäktigegrupp hr Hjalmar Jönsson, som även representerade stadens lönenämnd, för centerparigruppen i fullmäktige hr P G Andersson och för taxeringsnämnden i 1:a distriktet hr Fritz Bergman.

Gåvor hade skänkts till Rädda Barnen och till Sollefteå kyrkas blomsterfond.

Under sorgemusiken från orgeln utbars kistan och fördes till familjegraven där anhöriga och vänner tog ett sista farväl av den bortgångne. Sorgeakten avslöts med bön av komminister Lyreskog.

Nils Nordlander död

Förrådsman Nils Nordlander, Sollefteå, avled natten mot lördagen. Han var vid sin bortgång 56 år gammal. Närmast sörjande är makan Helga Nordlander samt en son folkskollärare Stig Nordlander, Rossön.

Nordlander var född i Styrnäs men bosatt i Sollefteå sedan 1942. I unga år började han arbeta i Sandvikens sågverk och då sågverket lades ner 1927 flyttade han över till Sandvikens sulfatfabrik. Till Sollefteå kom han i september 1942 då han anställdes som förrådsarbetare vid I 21. Fem år senare befordrades han till förrådsman.

I Sollefteå har Nordlander varit livligt verksam fackligt, politiskt och kommunalt. Redan under åren i Sandviken deltog han i det fackliga arbetet som uppbördsman och statistikförare. I Sollefteå blev han 1945 ordförande i FCPF:s avd 32 och vidare var han FCO:s ordförande 1951 - 1956. Han var även en aktiv medlem i Sollefteå arbetarkommun.

Kommunalt har Nordlander anförtrotts ett flertal uppdrag som han ägnat stort intresse och omsorg. Han tillhörde Sollefteå stadsfullmäktige sedan 1947 och har även varit ledamot av kyrkofullmäktige. Han var vidare bl a ledamot av stadsfullmäktiges beredningsutskott, ordförande av taxeringsnämnden i andra distriktet, ledamot av lönenämnden samt arbetslöshetsnämnden.

Inom HSB i Sollefteå har Nordlander också varit verksam och tillhörde styrelsen sedan ett par år tillbaka. Han var också ordförande i Stiftelsen Sollefteåhem som uppförde bostäder i kv Tjädern och tillhörde styrelsen för stiftelsen Hullsta gård.

Nordlander var en stillsam man utan större later men kunnig och noggrann i alla sina värv, egenskaper som gjort honom uppskattad i vida kretsar. Dikten i hans dödsannons:

Borta är din smärta

trägna arbetsdagen slut

Ditt goda, ädla hjärta

härdade ej längre ut

Genom sorgens tåreflimmer

syns Din bild för oss så

klar

Krönt av minnets ljusa skimmer

av min käre Make, gode

far.

Begravningen ägde rum i Sollefteås kyrka lördagen den 20/7 klockan 14.00.

  Gift 1930-03-16 i Boteå De vigs 1930-03-16 i Boteå men inskrivs i Gudmundrå vigselbok.

Lysningsdagar 1930 i Gudmundrå den 23/2, 2/3 och 9/3. Bådas närvaro och skriftlig försäkran. Nils Arvid bor i Sandviken Gudmundrå när lysning tas ut och Helga bor i Brunne Gudmundrå. Lysningsattest går till Boteå den 14/3. De vigs av kyrkoherde G. Sundqvist i Boteå. Vigselattest går den 16/3 från Boteå till Gudmundrå. Första barnet Stig Nils Eriks födelse skrivs in den 5/4 i Boteå, då skrivs att hans far är arbetare i Sandviken Gudmundrå. Noterat att nedkomst är i Gudmundrå samt dop i Boteå.

   Helga Björklund. Född 1909-01-27 i Offer, Boteå Ångermanland. Död 1974-02-17 i Sollefteå.
    Stig Nils Erik Nordlander. Lärare. Född 1930-04-05 i Sollefteå.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2008-09-07 16:41:12 av DISGEN version 8.0